Disclaimer

Disclaimer Tank4Miles

 

De op deze site ter beschikking gestelde informatie en aanbevelingen ('Informatie') wordt u te goeder trouw verstrekt. Deze informatie wordt als juist geacht op het moment dat u hiervan kennis neemt. Echter, Tank4Miles, haar filialen en/of aan haar verbonden ondernemingen (hierna: Tank4Miles), stellen zich niet garant voor de volledigheid en juistheid van deze Informatie. U draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat u hieraan hecht. In geen geval kan Tank4Miles aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in deze Informatie wordt gesteld of het gebruik dat ervan wordt gemaakt. 

 
Tank4Miles behoudt zich het recht voor om de inhoud van de sites zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren. 
 
Alle Informatie op deze website (documenten waaruit de site is samengesteld en alle voor de site gecreëerde elementen) is eigendom van Tank4Miles en valt onder de wetten op bescherming van het auteursrecht zodra de Informatie op de web-server aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. De documenten van deze site mogen slechts gekopieerd worden ter informatie en uitsluitend voor particuliere doeleinden; iedere reproductie en/of ieder gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Er wordt geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van de site, aan gebruikers van deze site toegekend. 
 
Tenzij anders vermeld, zijn de op deze website genoemde firmanamen, logo's, producten en merken (® en TM producten) het eigendom van Tank4Miles. Zij mogen niet gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tank4Miles. Wanneer u deze site bezoekt, verstrekt u ons wellicht bepaalde persoonlijke gegevens zodat wij beter aan uw informatieaanvragen en verwachtingen kunnen voldoen en u van de op deze site geboden service gebruik kunt maken. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor Tank4Miles alsmede voor haar zelfstandige partners en distributeurs ten behoeve van analysedoeleinden en onderzoeken. 
 
Hypertext links 
 
Tank4Miles en haar filialen wijzen nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de sites waarnaar verbindingen gemaakt kunnen worden. Deze verbindingen worden aan de gebruikers van de website Tank4Miles of van de websites van haar filialen en dochterondernemingen aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze verbindingen te activeren behoort volledig toe aan de webgebruikers zelf. 
 
Deze site wordt uitgegeven door: 
Tank4miles
Westpark 3
2771 RV  Boskoop
 
 
http://dadda365.xyz - 안전놀이터 dadda365.xyz- 안전놀이터
Bent u ook tevreden? > laat uw bericht achter
in het gastenboek
Houd mij op de hoogte via onze nieuwsbrief